Články & návody

HW-PANTY, spol. s r.o. - Vysoušení vlhkého zdiva.

Vojtal prosklené konstrukce s.r.o. - Hliníková a plastová okna Ostrava. Okna vhodné i do pasivních domů.

Klempířství Dambor - klempířské práce v Brně a okolí. Obraťte se s důvěrou na náš tým zkušených profesionálů.

Dokurzu.cz - velký výběr rekvalifikačních kurzů ve vašem kraji.

NESTSERVICE s.r.o. - stavíme monolitické betonové stropy po celé ČR.

Švec beton - unikátní designové betonové schodiště. Realizace po celé ČR.

TOKAREX spol. s r.o. - realizace anhydritové podlahy po celé ČR.

Komíny Plachý - nerezové komíny na míru konkrétním podmínkám.

UNITEL elektro, s.r.o. - zabezpečovací systémy Brno.

Jak si vybudovat studnu

Mít na svém pozemku vlastní studnu je velkou výhrou. V současné době, kdy ceny vodného a stočného neustále rostou, můžete díky vlastní vodě ušetřit velké peníze. Investice vložené do vybudování studny a čerpání vody se vám po několika letech vrátí a pokud budete mít dobrý pramen, budete mít jistotu nezávadné a kvalitní vody. 

Jak začít

Nejprve musíte zjistit, zda se pod povrchem vašeho pozemku skrývá dostatečně silný pramen. K tomu můžete pozvat hydrogeologickou firmu, nebo proutkaře. K této činnosti není obecně přílišná důvěra, ovšem jejich výsledky jsou zpravidla pozitivní. Můžete to nejprve vyzkoušet i sami, než podniknete další kroky. Stačí vám k tomu čerstvá rozdvojená větvička z lísky, jasanu, jeřábu či vrby. Je ovšem pravdou, že ne každý má v sobě tuto schopnost. Traduje se však, například pomocí virgule z drátu zahnutého do tvaru písmena L, může vodní zdroj nalézt téměř každý.
Pokud jakýmkoliv způsobem objevíte na svém pozemku dostatečný pramen vody, zbývá už jen se rozhodnout, jaký typ studny budete budovat.

Studny vrtané  

Pro vrtanou studnu je potřeba vyřešit několik podmínek. Především musíte zjistit množství jímatelné vody. Dále je třeba zvolit způsob odběru vody horizontálním nebo ponorným čerpadlem. U vrtané studny jsou důležité fyzikální a biologické vlastnosti podzemních vod v daném místě a v neposlední řadě druh a složení hornin. Vrtání se provádí několika způsoby. Běžné domácí studny se vrtají zpravidla rotačně příklepově, což je nejlevnější metoda. Průměrná hloubka běžných vrtaných studní bývá kolem 60 m. 

Studny kopané

Kopanou studnu si můžete hloubit i vlastními silami, ovšem již při hloubce více než 3 m jde podle zákona o hornický způsob, což vyžaduje pro danou osobu osvědčení Báňského úřadu k těmto činnostem. Splníte-li tuto podmínku, můžete kopat. 
Kromě právních podmínek, jsou nutné i objektivní předpoklady. Předně musí být alespoň trochu soudržná zemina. Hloubka by neměla přesahovat 15 m. Při této variantě je ale třeba vyhodnotit kvalitu vody, která je na povrchu na většině našeho území stále horší. Po několika letech byste tak mohli mít problémy s používáním vody z kopané studny. Záleží nejen na vás, ale i na vašich sousedech, na způsobu hospodaření v blízkém okolí a dalších faktorech. 

Vlastní postup

Při kopání studny nejprve na zvolené místo umístíte betonovou skruž obvykle o průměru od 1 do 1,5 m. Tu pak budete podhrabávat až se o několik centimetrů sesune. Poté na ni pokládáte postupně další skruže. Až se dostanete do větší hloubky, je efektivnější pracovat minimálně ve dvou, kdy jeden uvnitř jámy podhrabává a zeminu sype do kbelíku zavěšeného na laně. Nádobu druhá osoba vytahuje nahoru. Čím více skruží, tím větší váha i rychlost sesedání.
Na dno se pak navrší minimálně 30 cm vrstva oblázků kvůli čištění vody. Před urovnáním terénu na povrchu studny se doporučuje do prostoru vně skruží navézt vrstvu jílu, který nepropustí povrchové vody do studny.